Ämnen
Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-529-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-529-6
Utgivningsdag:2010-04-19
Serie:Offentliga fastigheter

Det finns potential : energieffektivisera offentliga fastigheter i högre takt

Info:
"Det går att spara mycket energi i befintliga fastigheter och lokaler. Detta är allmänt känt bland verksamma inom fastighetssektorn. Varför händer det då inte mer? Varför realiseras inte potentialerna? I denna skrift analyseras tio hinder för energieffektivisering i offentligt ägda fastigheter. ;
De fastighetsorganisationer som kan hantera dessa hinder har stora möjligheter att såväl spara pengar som att minska belastningen på miljö och klimat. Sammantaget finns besparingsmöjligheter motsvarande 8,5 TWh i offentligt ägda lokaler. Det motsvarar driftkostnader omkring 5 miljarder kronor."
Artnr:
7164-529-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...