Ämnen
Climate impacts of wood vs. non-wood buildings i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-377-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-377-2
Utgivningsdag:2016-02-18
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Climate impacts of wood vs. non-wood buildings

Info:
This report documents the findings of a project commissioned by the Swedish Association of Local Authorities and Regions on energy and climate implications of building structural-frame materials from a life cycle perspective.

The report is compiled by researchers within the Sustainable Built Environment Group (SBER) at Linnaeus University, Växjö, Sweden, and it addresses the terms of reference of the project agreement, including review of existing literature and reports on energy and climate implications of wood-frame and non-wood-frame building systems.
Ladda ner Läs
0 kr
Artnr:
7585-377-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...