Ämnen
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-231-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-231-7
Utgivningsdag:2015-04-13

Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel

Info:
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några kommuner.
Artnr:
7585-231-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...