Ämnen
Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-231-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-231-7
Utgivningsdag:2015-04-13

Byggnadsnämndens tillsyn - introduktion och praktiska exempel

Info:
Skriften beskriver övergripande byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagstiftningen. Här finns också exempel på hur man arbetar med tillsyn i några kommuner.
Artnr:
7585-231-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...