Ämnen
Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5304)
ISBN-nummer:5304
Utgivningsdag:2013-06-12

Bygglov - en verksamhet under ständig utveckling

Info:
Bygglovsverksamheten i kommunerna står inför stora förändringar. En viktig sådan är behovet av digitalisering för att nå ökad effektivitet och transparens. Information, till exempel om det som ska byggas, ska bara behöva lämnas en gång och gälla genom hela processen.

På SKL har det inletts ett arbete för att stödja utvecklingen av den processen. För att visa exempel på olika vägar mot målet har vi valt att göra nedslag i fyra kommuner som har kommit en bit på resan. Effektivitet och smarta arbetssätt har varit i fokus och på köpet har man fått nöjda kunder och stolta medarbetare!
Artnr:
5304
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...