Ämnen
Bygga vackert i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-450-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-450-2
Utgivningsdag:2016-11-22
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Bygga vackert

Att bygga med kvalitet och estetiska värden
Info:
God arkitektur ger en estetisk upplevelse, men bidrar också till långsiktig användbarhet och vikänsla för brukarna. I denna skrift ges exempel på ett antal projekt genomförda i svenska kommuner som visar att god arkitektur inte behöver kosta och att en medveten satsning på byggd kvalitet kan ge långsiktiga mervärden.

I skriften belyses metoder och möjligheter för offentliga beställare att bygga med god arkitektonisk kvalitet. Skriften vänder sig till alla inom offentlig förvaltning som i något eller flera skeden av ett byggprojekt agerar som beställare och diskuterar några centrala begrepp och metoder för att styra projekt till en funktionell, hållbar och estetiskt tilltalande helhet.
Köp 5 st eller fler för 275 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-450-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger u...
80 kr