Ämnen
Brandskydd i offentliga lokaler i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-092-4)
ISBN-nummer: 91-7164-092-4
Utgivningsdag: 2005-11-22
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

Brandskydd i offentliga lokaler

Info:

Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anläggningens hela användningstid. Syftet med denna skrift är att närmare analysera och presentera goda exempel på hur kommunala fastighetsorganisationer och verksamheter kan arbeta med systematiskt brandskydd. Den är avsedd som en idéhandbok för att ge tips och inspiration till det kontinuerliga arbetet med brandskyddsfrågor.

Flera viktiga områden såsom risker, ansvarsfördelning, lagar samt förslag till arbetsmodell för systematiskt brandskyddsarbete diskuteras och presenteras. Skriften vänder sig till den kommunala fastighetsägaren – förvaltare, driftledare, driftingenjörer, fastighetschefer samt verksamhetschefer. Skriften kan med fördel även läsas av verksamhetsansvariga, till exempel rektorer, och politiker.

Artnr:
7164-092-4
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vil...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...