Ämnen
Bostadsförsörjning i praktiken i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-390-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-390-1
Utgivningsdag:2016-04-21

Bostadsförsörjning i praktiken

Exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer
Info:
Att lyckas med bostadsbyggandet är en av de största utmaningarna i Sverige. Vi har spanat ut över Sverige och funnit många kommuner och regionala aktörer som arbetat kreativt för att skapa förutsättningar för ett ökat bostads­byggande. Några av dessa får i den här skriften fungera som goda exempel för vad som är möjligt att åstadkomma.

Det här är en av tre skrifter som har utvecklats parallellt för att belysa kopplingarna mellan planering, markpolitik och bostadsförsörjning. De två andra skrifterna är Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora och Aktiv markpolitik.
50 kr
Antal: 
Artnr:
7585-390-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Planering och genomförande
Att planera för markanvändning är ett viktigt kommunalt ansvar. En central frå...
50 kr
Aktiv markpolitik
Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och ställningstag...
50 kr
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att ...
175 kr
Automatiserade fordon
De automatiserade fordonen tillskrivs en mängd positiva effekter såsom ökad sä...
50 kr