Ämnen
Bostad först i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (5377)
ISBN-nummer:5377
Utgivningsdag:2015-02-09

Bostad först

Info:
Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov.

Det är i korthet vad Bostad först går ut på.
Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem.

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta, och SKL vill med denna skrift inspirera fler kommuner att pröva arbetssättet. Bostad först kan inte lösa bostadsbristen i stor skala, men med politisk vilja kan boendesituationen lösas för några av dem som står längst från bostadsmarknaden.

Välkommen till ett nytt sätt att tänka!
0 kr
Antal: 
Artnr:
5377
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr
Kraven är stora på kommunernas socialtjänst när det gäller anpassningen t...
Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst
Den här kortare versionen av Handbok för öppna jämförelser socialtjä...