Ämnen
Bevara eller gallra  i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-583-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-583-7
Utgivningsdag:2017-11-17
Serie:Bevara eller gallra - Gallringsråd

Bevara eller gallra

Nr 4: Råd om kartor och ritningar
Info:
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor av kartor och ritningar för kommuner landsting/regioner.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. Gallringsråden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.
150 kr
Antal: 
Artnr:
7585-583-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i ...
199 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och a...
189 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter in...
189 kr
Andra har också visat intresse för:
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom teknisk verksamhet, vatten och a...
189 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter in...
189 kr
Bevara eller gallra
Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor inom hälso- och sjukvård i ...
199 kr
Vem bestämmer om arkiv i kommunen?
I kommuner, landsting och regioner har varje nämnd och styrelse ansvar för sina arkiv. E...
100 kr