Ämnen
Besöksnäring i samhällsplaneringen i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-753-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-753-4
Utgivningsdag: 2019-12-03

Besöksnäring i samhällsplaneringen

En intervjustudie om hur sju kommuner arbetar
Info:
En god samverkan mellan företag, offentliga aktörer och civilsamhället är viktig för utvecklingen av besöksnäringen. De flesta regioner lyfter fram turism och besöksnäring som tillgångar för lokal och regional utveckling. Men för att besöksnäringens utveckling ska vara långsiktig och positiv måste den integreras i olika offentliga planeringsprocesser - det som kallas samhällsplaneringen.

Denna rapport är en sammanställning av djupintervjuer med sju kommuner med varierande invånarantal och geografisk placering, men med det gemensamt att besöksnäringen tydligt finns med i samhällsplaneringen. Intervjuade kommuner är Kristianstad, Kalmar, Helsingborg, Flen, Falköping, Mariestad och Härjedalen.
0 kr
Artnr:
7585-753-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...