Ämnen
Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi  i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5441)
Utgivningsdag: 2017-04-24
Serie: Stroke

Beslutsstöd, Trombolys och trombektomi

- reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
Info:
Beslutsstöd Trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd till dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge. Stödet innehåller information om:
1. Dokumentation
2. Akut utredning på sjukhus
3. Trombolysbehandling
4. Doseringstabell för alteplas (Actilyse) vid trombolys för ischemisk stroke
5. Kontroller och omvårdnad vid trombolys
6. Trombektomibehandling
7. Kontroller och omvårdnad vid trombektomi
0 kr
Artnr:
5441
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Beslutsstöd - Körkort efter stroke / TIA
Beslutsstödet Körkort efter stroke / TIA följer patientens vårdkedja och ä...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...