Ämnen
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5334)
Utgivningsdag: 2014-02-26
Serie: Diabetes

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

Info:

Behandlingsstrategi Typ 1-diabetes är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är framtagen för att hjälpa till att förbättra vården för diabetespatienter nationellt. När diabetesvården bedrivs strukturerat och patient och behandlare tillsammans följer upp insatserna, ökar möjligheterna till goda resultat.

I strategin får du exempel på bevisat effektiva arbetssätt. Du får verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. Här kan du också ladda ner åtgärdsplaner, kartläggning aspekter att beakta i kartläggning och beräkningar som du kan använda dig av tillsammans i mötet med patienten.

Underlaget är baserat på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet.

Uppdaterad 2018

Artnr:
5334
Ingår i samma serie:
Success Factors in Swedish Diabetes Care
Seven success factors have shown to be associated with the quality of diabetes care, and are prese...
10 kr
Framgångsfaktorer i diabetesvården - En jämförande studie av diabetesvård i primärvård
I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika vård...
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar
Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbeta...
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes
God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikation...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr