Ämnen
Behåll greppet om ekonomin i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (5184)
Utgivningsdag: 2009-08-13

Behåll greppet om ekonomin

Info:
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram foldern "Behåll greppet och ekonomin" med tips och råd som kan ge vägledning åt kommuner och landsting i deras budgetarbete och anpassning till det svåra ekonomiska läget.

Det finns inga enkla eller allmängiltiga svar på hur man lämpligast tar sig an ett anpassningsarbete. Situationen varierar mellan olika kommuner/landsting och man måste alltid agera utifrån den speciella situation man befinner sig i. Utifrån de erfarenheter vi fått genom arbetet med Analysgruppen och de erfarenheter som samlats genom forskning vill vi trots detta lyfta fram några råd. Även om ni inte ska ta dem för givna kan det finnas skäl att reflektera över dessa när ni formulerar er strategi eller när ni gör en översyn av den strategi ni redan arbetar med.
Artnr:
5184
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr