Ämnen
Bättre sjukskrivningar -  handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-568-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-568-5
Utgivningsdag: 2010-09-23

Bättre sjukskrivningar - handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Info:

Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling för både kvinnor och män, med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som sjukvården i övrigt har. Det innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på God vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Det ställer krav på ledning och styrning.

Denna handbok sammanfattar vad ett ledningssystem för sjukskrivningsprocessen bör innehålla, både på vårdgivarnivå och på verksamhetsnivå. Den innehåller även konkreta tips på hur man gör för att ta fram ett ledningssystem för att kvalitetssäkra arbetet med sjukskrivningar.

Skriften riktar sig till landstingsledningar som utarbetar ledningssystem och riktlinjer på vårdgivarnivå samt verksamhetschefer som ansvarar för att omsätta vårdgivarens mål i praktiken. Den är också användbar för alla som arbetar med och är intresserade av arbetet med sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården.

Köp 5 st eller fler för 80 kr/st
100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-568-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Jämställda Sjukskrivningar Arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess
Denna arbetsbok är tänkt att inspirera till en kvalitetssäkring av sjukskrivningspr...
100 kr
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att st&#...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...