Ämnen
Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-278-3)
ISBN-nummer: 978-91-7164-278-3
Utgivningsdag: 2014-01-10

Baskompetens inom vård- och omsorgssektorn

Info:
Vård- och omsorgssektorn står inför stora förändringar och utmaningar när det gäller personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. De ekonomiska resurserna kommer troligen inte att utvecklas i samma takt som behoven. Detta ställer högre krav på ett effektivt resursutnyttjande och en hög professionalitet bland de anställda. Vilka kompetenser kommer då att behövas? Syftet med denna beskrivning är att redovisa Sveriges Kommuner och Landstings syn på vilken kompetens framtidens vård- och omsorgssektor kommer att behöva. Utgångspunkten för vår bedömning är arbetsgivarnas och verksamheternas behov. Skriften är från 2007.
Artnr:
7164-278-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...