Ämnen
Barnrättsperspektiv i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5469)
Barnrättsperspektiv
Utgivningsdag: 2018-09-24
Serie: Barnets rättigheter

Barnrättsperspektiv

Info:
Under senare år har begreppet ”barnrättsperspektiv” börjat användas allt oftare. Frågan är vad det betyder, hur det ska användas och vilken relation det har till begrepp som, barnperspektiv, barns perspektiv och barnets perspektiv.
Syftet med den här skriften är att kortfattat sätta de olika begreppen i relation till varandra och till begrepp som barnsyn och barnkompetens.
Det finns ingen allmänt vedertagen definition i betydelsen av de olika perspektivbegreppen men om de som arbetar i en verksamhet uttrycker att de arbetar med ett barnrättsperspektiv behöver medarbetarna ha en gemensam tolkning av vad det innebär.
0 kr
Artnr:
5469
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Prövning av barnets bästa
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets ...
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Barnets rättigheter i budgetprocessen
Att arbeta in barnets rättigheter i budgetprocessen upplevs som en stor utmaning. Många ...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...