Ämnen
Barnkonventionen - svensk lag från 2020 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5511)
Utgivningsdag: 2019-10-28

Barnkonventionen - svensk lag från 2020

Till dig som är förtroendevald
Info:
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt arbete utan något som vi alla ska förhålla oss till.
Du som förtroendevald har en avgörande roll genom att fatta bra beslut som går att genomföra och är grundade i barnets rättigheter.
Ledningens roll är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen.
Medarbetarens uppgift är att använda rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga.
0 kr
Artnr:
5511
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...