Ämnen
Barnkonventionen - svensk lag från 2020 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5511)
Utgivningsdag: 2019-10-28

Barnkonventionen - svensk lag från 2020

Till dig som är förtroendevald
Info:
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter att hela organisationen är involverad. Det är inte ett fritt valt arbete utan något som vi alla ska förhålla oss till.
Du som förtroendevald har en avgörande roll genom att fatta bra beslut som går att genomföra och är grundade i barnets rättigheter.
Ledningens roll är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna genomföra besluten i organisationen.
Medarbetarens uppgift är att använda rätt metoder för att tillämpa rättigheterna bland barn och unga.
0 kr
Artnr:
5511
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...