Ämnen
Barnets rättigheter i budgetprocessen i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5568)
Utgivningsdag:2018-05-15
Serie:Barnets rättigheter

Barnets rättigheter i budgetprocessen

Förverkliga barnets rättigheter i budget
Info:
Att arbeta in barnets rättigheter i budgetprocessen upplevs som en stor utmaning. Många efterfrågar stöd för hur ett sådant arbete skulle kunna gestalta sig. Den här skriften avser att på ett enkelt och kortfattat sätt resonera kring hur ett budgetarbete som inbegriper barnets rättigheter kan ta form.

Syftet är att visa hur det går att tänka kring budget och barnets rättigheter på ett konstruktivt sätt så att budgetprocessen blir rättighetsbaserad och hållbar. Skriften riktar sig främst till förtroendevalda och medarbetare som arbetar med budgetfrågor. Utgångspunkten är FN-kommitténs generella kommentar nummer 19 ”on public budgeting for the realization of children´s rights”.
0 kr
Artnr:
5568
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Prövning av barnets bästa
FN-kommittén för barnets rättigheter slår fast att prövningar av barnets ...
25 kr
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag
Som framgår av den här skriften är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med b...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Fotundersökning vid diabetes
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders...