Ämnen
Barnen i fokus i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-765-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-765-8
Utgivningsdag: 2012-01-03

Barnen i fokus

Info:
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna för den sociala barn- och ungdomsvården åt så mycket mellan kommunerna utan att det finns ett direkt samband med socioekonomiska faktorer? På vilket sätt använder vi bäst resurser inom förskola, skola och socialtjänst för att i möjligaste mån rusta barn och ungdomar väl för sina fortsatta liv?
 
Genom intervjuer med politiker och chefer i nio kommuner har vi kartlagt vilka förutsättningar som gynnar ett bra offentligt stöd till barn och unga.

Vi hoppas att genom denna idéskrift inspirera andra kommuner att hitta sina lösningar och strukturer.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-765-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd
Den här skriften tar sin utgångspunkt i ambitionen att bli bättre på före...
80 kr
God arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten
En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är viktiga förutsättningar för ...
95 kr
Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har beh...
75 kr