Ämnen
Barn med typ 1-diabetes i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5465)
Utgivningsdag:2018-03-23, 2018-03-22

Barn med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Info:
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. Syftet är att förbättra och underlätta glukoskontrollen för fler barn med typ 1-diabetes och att bidra till ökad jämlikhet i diabetesvården. Vårdprogrammet har tagits fram i samarbete med Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes.
0 kr
Artnr:
5465
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...