Ämnen
Barn med typ 1-diabetes i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5465)
Utgivningsdag:2018-03-23, 2018-03-22

Barn med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Info:
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. Syftet är att förbättra och underlätta glukoskontrollen för fler barn med typ 1-diabetes och att bidra till ökad jämlikhet i diabetesvården. Vårdprogrammet har tagits fram i samarbete med Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes.
0 kr
Artnr:
5465
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...