Ämnen
Barn med typ 1-diabetes i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5465)
Utgivningsdag:2018-03-23, 2018-03-22

Barn med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning
Info:
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG diabetes) har tagit fram detta vårdprogram för barn med typ 1-diabetes avseende användning av insulinpumpar och behandling med kontinuerlig glukosmätning. Syftet är att förbättra och underlätta glukoskontrollen för fler barn med typ 1-diabetes och att bidra till ökad jämlikhet i diabetesvården. Vårdprogrammet har tagits fram i samarbete med Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes.
0 kr
Artnr:
5465
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Grundskola 2018
I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal om...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...