Ämnen
Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-197-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-197-6
Utgivningsdag:2015-01-30
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden

Info:

Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns badhusproblematik? Då bör du läsa den här skriften.

Här kan du läsa om viktiga strategiska frågeställningar för kommuner som har ett badhus som ska renoveras eller byggas. I ett badhus kan även något som vanligtvis skulle ses som en detaljfråga bli ett strategiskt val. I skriften kan du läsa om allt från det strategiska valet mellan att renovera och bygga nytt till frågor du kan ställa gällande städbarhet. Ta tillfället i akt att skaffa dig ordentligt på fötterna inför något som kan bara ett av de största besluten i din kommun.

De kommande åren kommer det runtom i landet investeras stora mängder pengar i badhus som antingen ska renoveras eller byggas. Enligt vissa bedömare handlar det om så mycket som 40 miljarder under en tioårsperiod. På Sveriges Kommuner och Landsting tror vi förvisso att investeringsnivån kommer att öka men inte i så stor utsträckning. Oavsett vilket så är badhus ofta en stor investering för kommunen och det finns mycket att vinna på noga genomtänkta beslut.

 

Artnr:
7585-197-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...