Ämnen
Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-197-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-197-6
Utgivningsdag:2015-01-30
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden

Info:

Står du inför beslutet att bygga eller renovera ett badhus? Funderar du på om det kanske finns andra lösningar som är mer lämpliga för att lösa din kommuns badhusproblematik? Då bör du läsa den här skriften.

Här kan du läsa om viktiga strategiska frågeställningar för kommuner som har ett badhus som ska renoveras eller byggas. I ett badhus kan även något som vanligtvis skulle ses som en detaljfråga bli ett strategiskt val. I skriften kan du läsa om allt från det strategiska valet mellan att renovera och bygga nytt till frågor du kan ställa gällande städbarhet. Ta tillfället i akt att skaffa dig ordentligt på fötterna inför något som kan bara ett av de största besluten i din kommun.

De kommande åren kommer det runtom i landet investeras stora mängder pengar i badhus som antingen ska renoveras eller byggas. Enligt vissa bedömare handlar det om så mycket som 40 miljarder under en tioårsperiod. På Sveriges Kommuner och Landsting tror vi förvisso att investeringsnivån kommer att öka men inte i så stor utsträckning. Oavsett vilket så är badhus ofta en stor investering för kommunen och det finns mycket att vinna på noga genomtänkta beslut.

 

Artnr:
7585-197-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituatio...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...