Ämnen
Automatiserade fordon i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-595-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-595-0
Utgivningsdag:2018-04-04

Automatiserade fordon

I lokal och regional miljö
Info:
De automatiserade fordonen tillskrivs en mängd positiva effekter såsom ökad säkerhet, förbättrad kapacitet och minskade utsläpp. Men vad innebär det att ett fordon är automatiserat och är det säkert att det bara blir en massa positiva effekter? Hur uppstår i så fall dessa och finns det inga negativa effekter?

Den här skriften ger svar på vad automatiserade fordon är, hur de fungerar och när de kan förväntas trafikera våra gator. Den belyser vidare vilka effekterna blir och hur man från den offentliga sidan kan förhålla sig till den här utvecklingen.
50 kr
Antal: 
Artnr:
7585-595-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism
Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syfta...
50 kr
Modell för risk och händelseanalys
Modell för risk- och händelseanalys. Systematiskt förbättringsarbete inom Indi...
80 kr
Trygga lokaler - Säkerhet i kultur- och fritidslokaler
Säkerhetsfrågor i samband med upplåtelse av kultur- och fritidslokaler är ett ...
175 kr
Transporter av farligt gods - handbok för kommunernas planering
Denna skrift syftar till att förbättra beslutsunderlaget för ansvariga politiker oc...
150 kr