Ämnen
Att skapa index : metodutveckling och test baserat på Öppna jämförelser i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-367-4)
ISBN-nummer: 978-91-7164-367-4
Utgivningsdag: 2008-06-16

Att skapa index : metodutveckling och test baserat på Öppna jämförelser

Info:

Olika former av jämförelser får allt större betydelse för uppföljning och styrning av vården. Det stora intresset och breda användningsområdet driver utvecklingen framåt mot allt fler indikatorer. Trenden att inkludera allt fler indikatorer i olika jämförelser kommer inom allt fler områden. Baksidan är att den samlade jämförelsebilden av landstingens sammantagna resultat blir svår att överblicka. I ljuset av denna utvecklingstrend har flera aktörer efterfrågat en sammanfattande bild av landstingens utvecklingsläge, i form av t ex. ett index.

Föreliggande arbete, Att skapa index, har haft som syfte att undersöka möjligheter att skapa ett index baserat på data från Öppna jämförelser samt testa ett antal olika angreppssätt och alternativ. Ett annat syfte är att ge en metodmässig beskrivning av hur index kan skapas.

Artnr:
7164-367-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr