Ämnen
Att mäta för att veta : praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-018-5)
ISBN-nummer: 91-7164-018-5
Utgivningsdag: 2005-04-21

Att mäta för att veta : praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Info:

För att bli framgångsrika i hälso- och sjukvårdens utvecklingsarbete måste vi kunna mäta vilka resultat vi uppnår. Det gäller att hitta lämpliga mått och mätmetoder som går att använda praktiskt.

I detta häfte, som bygger på erfarenheter av mångårigt förbättringsarbete, beskrivs detta på ett lättillgängligt sätt.

Artnr:
7164-018-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...