Ämnen
Att leda funktion för koordinering i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (978-91-7585-588-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-588-2
Utgivningsdag:2017-11-29

Att leda funktion för koordinering

Stöd för verksamhetschefer och landstingsledning
Info:

Rehabiliteringskoordinatorn är en ny roll i hälso- och sjukvården. Uppgiften är att ge stöd och råd till enskilda patienter, samordna och samverka internt inom hälso- och sjukvården samt att samverka externt med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunens socialtjänst.

För att rehabiliteringskoordinatorn ska kunna nå bästa möjliga resultat och utveckla arbetet inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är det nödvändigt att chefer för vårdenheterna ger stöd, mandat och rätt förutsättningar för koordi­neringsuppdraget. SKL har därför tagit fram denna bok som ett stöd för chefer och vårdgivare/beställare.

Artnr:
978-91-7585-588-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Metodbok för koordinering
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till...
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att st&#...
100 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr