Ämnen
Att hitta skatten i sitt eget hus: erfarenheter från samtal med landstingsledningar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-060-6)
ISBN-nummer: 91-7164-060-6
Utgivningsdag: 2005-08-19

Att hitta skatten i sitt eget hus: erfarenheter från samtal med landstingsledningar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Info:

”Att hitta skatten i sitt eget hus – erfarenheter från samtal med landstingsledningar om en hälsofrämjande hälso- och sjukvård” är resultatet av den samtalsrunda som Landstingsförbundet genomförde hösten 2004. Samtalen utgick från sjukvårdshuvudmännens pågående och planerade insatser på området och kretsat kring ledningsfrågor, vardagsarbete, samarbete med andra aktörer, befolkningsperspektivet och de egna medarbetarnas betydelse för framgång.

I rapporten ges exempel på arbeten som leder till en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i landstingen liksom en bakgrund till folkhälsoutvecklingen och vad hälso- och sjukvårdens uppdrag på väg mot en hälsoorientering innebär. Sveriges Kommuner och Landsting har på basis av samtalen också valt lägga fram en strategi för hur förbunden kan bidra till att hälso- och sjukvården kan utvecklas på ett mer hälsofrämjande sätt.

Artnr:
7164-060-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr