Ämnen
Att hantera våldsbejakande extremism i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-795-4)
ISBN-nummer: 978-91-7585-795-4
Utgivningsdag: 2019-10-17

Att hantera våldsbejakande extremism

Ansvar och juridiska förutsättningar för kommunen
Info:
Kommunen kan hjälpa till att motverka att unga människor dras till våldsbejakande extremism. Det handlar om att arbeta förebyggande och brett inom många verksamhetsområden, såsom förskolan, skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten.
Skriften Att hantera våldsbejakande extremism är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att beskriva vad kommunen kan göra i arbetet mot våldsbejakande extremism. Den tar också upp kommunernas ansvar och den lagstiftning som gäller inom respektive verksamhetsområde kopplat till våldsbejakande extremism samt hur kommunen kan hantera återvändare.
0 kr
Artnr:
7585-795-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...