Ämnen
Att analysera hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : en metodstudie baserat på Öppna jämförelser i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-407-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-407-7
Utgivningsdag: 2009-02-01

Att analysera hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : en metodstudie baserat på Öppna jämförelser

Info:
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting har under 2006 till 2008 publicerat tre rapporter med Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det börjar nu finnas fakta som kan användas för att studera vad som bidrar till variationen i landstingens hälso- och sjukvårdsresultat. Temat i denna rapport är att ge uppslag för hur man kan analysera material från Öppna jämförelser och andra faktorer som påverkar det svenska hälso- och sjukvårdssystemets resultat.
Artnr:
7164-407-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr