Ämnen
Leda för Resultat i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-044-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-044-3
Utgivningsdag:2014-02-10
Serie:Leda för resultat

Leda för Resultat

Resultatstyrt förbättringsarbete
Info:

I denna handbok beskrivs på ett handfast och tillgängligt sätt hur ledningen kan leda, styra och följa upp förbättringsarbete i sin verksamhet. Författare är Marianne Olsson, processledare i utvecklingsprogrammet Leda för Resultat.

Marianne har gedigen erfarenhet som chef och ledare samt som stödfunktion i olika befattningar och kan därför tala ur egen praktik och utifrån den kunskap som samlats under genomförandet av utvecklingsprogrammet.

Köp 10 st eller fler för 50 kr/st
Köp 50 st eller fler för 35 kr/st
75 kr
Antal: 
Artnr:
7585-044-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Leda för Resultat 2012-2013
I denna rapport presenteras en uppföljning av SKLs utvecklingsprogram Leda för Resultat, omgång II...
Leda för Resultat IV
I denna skrift kan du ta del av korta sammanfattningar av utvecklingsarbeten som gjordes i utveckl...
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...