Ämnen
Användning av program i Stöd och behandling i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-668-1)
Användning av program i Stöd och behandling
ISBN-nummer:978-91-7585-668-1
Utgivningsdag:2019-01-03

Användning av program i Stöd och behandling

Enkätundersökning med samtliga landsting och regioner 2018
Info:
Under perioden maj–oktober 2018 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner om deras användning av plattformen för Stöd och behandling. Syftet har varit att kartlägga i vilken omfattning plattformen Stöd och behandling används av landsting och regioner och vilka program de erbjuder till invånarna. Kartläggningen kan användas för att följa utvecklingen i landsting och regioner över tid.
0 kr
Artnr:
7585-668-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Trycksårskort ? ett kort för fickan
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns &...