Ämnen
Användning av program i Stöd och behandling i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-668-1)
Användning av program i Stöd och behandling
ISBN-nummer:978-91-7585-668-1
Utgivningsdag:2019-01-03

Användning av program i Stöd och behandling

Enkätundersökning med samtliga landsting och regioner 2018
Info:
Under perioden maj–oktober 2018 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner om deras användning av plattformen för Stöd och behandling. Syftet har varit att kartlägga i vilken omfattning plattformen Stöd och behandling används av landsting och regioner och vilka program de erbjuder till invånarna. Kartläggningen kan användas för att följa utvecklingen i landsting och regioner över tid.
0 kr
Artnr:
7585-668-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...