Ämnen
Användning av program i Stöd och behandling i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-668-1)
Användning av program i Stöd och behandling
ISBN-nummer: 978-91-7585-668-1
Utgivningsdag: 2019-01-03

Användning av program i Stöd och behandling

Enkätundersökning med samtliga landsting och regioner 2018
Info:
Under perioden maj–oktober 2018 har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en enkätundersökning med samtliga landsting och regioner om deras användning av plattformen för Stöd och behandling. Syftet har varit att kartlägga i vilken omfattning plattformen Stöd och behandling används av landsting och regioner och vilka program de erbjuder till invånarna. Kartläggningen kan användas för att följa utvecklingen i landsting och regioner över tid.
0 kr
Artnr:
7585-668-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...