Ämnen
Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-787-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-787-9
Utgivningsdag:2019-08-23

Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan

Barn och unga 0?18 år
Info:
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen tydliggör vem som gör vad. Planen finns beskriven i lagtext både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
SIP ska även användas när någon skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård och har behov av samordnade insatser.
SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder och problem, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.
Handboken är ett stöd i arbetet med SIP för de som arbetar med barn och unga och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut.
Version 6.0.
75 kr
Antal: 
Artnr:
7585-787-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...