Ämnen
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-765-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-765-7
Utgivningsdag: 2018-12-10

Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan

För alla över 18 år, vuxna och äldre
Info:
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Planen benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad. Likalydande lagtext finns i såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.
År 2018 infördes även att SIP ska användas vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård för att samordna de insatser en enskild behöver.
Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.
Denna handbok är ett stöd till arbete med SIP för vuxna och äldre.
Version 3.0.
75 kr
Antal: 
Artnr:
7585-765-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Använd SIP ? ett verktyg vid samverkan
Samordnad individuell plan (SIP) kallas en plan som ska upprättas när någon har beh...
75 kr
Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre
Det är vanligt att äldre personer är i behov av vård och omsorg från fler...
10 kr
Metodbok för koordinering
Hälso- och sjukvården ska bidra tillsammans med andra aktörer i samhället till...