Ämnen
Analysrapporten. April 2008 i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-330-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-330-8
Utgivningsdag:2008-02-22
Serie:ISSN 1653-3976

Analysrapporten. April 2008

Avtalspensioner i kommuner och landsting
Info:
I kommuner och landsting finns en stor pensionsskuld till anställda intjänad före 1998. Betalningarna på denna belastar den kommunala ekonomin idag och än mer de närmaste decennierna, då allt fler av de anställda går i pension. Hur man bäst bör hantera pensionsskulden framöver är inte självklart. Det finns därför behov av ett mer lätttillgängligt material som förklarar hur saker och ting hänger ihop. 

Denna rapport ger en översiktlig beskrivning av de kommunala avtalspensionerna, försöker belysa problematiken och sätta den i ett samhälls- och kommunalekonomiskt perspektiv.
Artnr:
7164-330-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...