Ämnen
Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-487-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-487-9
Utgivningsdag:2009-12-07

Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner

Info:
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med sin skolverksamhet? Finns det gemensamma nämnare för framgångsrik styrning och ledning av skolan? Denna rapport visar att det spelar roll för skolans verksamhet hur den övergripande ledningen och styrningen fungerar. Vi har identifierat ett antal faktorer som kan leda till framgång!

Bakgrunden till projektet Framgångsrika skolkommuner är Sveriges Kommuner och Landstings arbete med Öppna jämförelser. Sedan 2007 har vi årligen tagit fram rapporter som jämför resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Med detta projekt, har vi tagit ytterligare ett steg på vägen. Vi vill med denna fördjupade analys ytterligare bidra till kommunernas arbete att utveckla skolan. Genom att lyfta fram goda exempel vill vi uppmuntra till erfarenhetsutbyte och till att du som politiker, tjänsteman eller rektor inspireras i din verksamhet!
100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-487-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...