Ämnen
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5342)
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning
ISBN-nummer:5342
Utgivningsdag:2014-03-04

Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning

Info:
Den här skriften handlar om lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Skulle en samordning av de olika lagstiftningarna för allmän respektive särskild kollektivtrafik ge positiva effekter på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter? Studien tar sin utgångspunkt i denna frågeställning utifrån nuläget och redovisar utvecklingsbehov ur olika perspektiv.
Artnr:
5342
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr