Ämnen
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5342)
Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning
ISBN-nummer:5342
Utgivningsdag:2014-03-04

Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning

Info:
Den här skriften handlar om lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Skulle en samordning av de olika lagstiftningarna för allmän respektive särskild kollektivtrafik ge positiva effekter på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter? Studien tar sin utgångspunkt i denna frågeställning utifrån nuläget och redovisar utvecklingsbehov ur olika perspektiv.
Artnr:
5342
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr