Ämnen
Allergiutredning vid astma i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5475)
Utgivningsdag:2018-09-29
Serie:Kol och astma diagnostik

Allergiutredning vid astma

Info:
Astma som debuterar efter 3 års ålder är ofta förenad med allergi. Om man känner till vilken allergi som orsakar astmasymtomen ökar möjligheten till en bättre behandling. 

Riktad allergiutredning ska erbjudas till barn och vuxna.

Allergiutredningen kan ge underlag för miljöinterventioner i hem, skola och på arbetsplats men 
också för specifik immunterapi och/eller anti-IgE behandling. Detta dokument beskriver i huvudsak utredning vid IgE-medierad allergi.
0 kr
Artnr:
5475
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL
Mätning av FEV1/FEV6 med en ”minispirometer” är resurs- och tidseffektivt me...
Lathund för tolkning av spirometri med reversibilitetstest
Dokumentet ger ett stöd vad gäller:
- utrustning, undersökning och utförande...
KOL-diagnostik
I detta dokument finns stöd för utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Bland annat ber&...
Astmadiagnostik för vuxna och barn
Det viktigaste för att kunna ställa astmadiagnos är en
grundlig anamnes. Detta do...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...