Ämnen

Äldreomsorg

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  |  Visa alla
Från fattigvård till valfrihet: Utvecklingen av vård och omsorg om äldre
Skriften är en berättelse om utvecklingen av vården och omsorgen om äldre. Med många ömsesidiga beroendeförhållanden utgör vården och omsorgen o...
Seniorbostäder, 55+, 65+ bostäder - kommunkartläggning 2011
Enkäter om tillgången på seniorbostäder och liknande bostäder har gjorts vid fyra tillfällen tidigare. Nu är 2011 års enkät sammanställd. Vi kan ...
Bättre liv för sjuka äldre - en kvalitativ uppföljning
Denna rapport presenterar resultat från studien Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Studien har genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med 12 landstin...
Femti funderingar om äldres boende
Den här skriften riktar sig till alla som är inblandande i planeringsprocesser kring boende för äldre. Från kommunstyrelse och representanter för verksamhet och brukare...
Fallskador bland äldre - en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador
Fall bland äldre och de skador som kan följa efter ett fall ökar i Sverige och i västvärlden till följd av en rad olika faktorer. Fallolyckorna medför mycket m&aum...
Kundval i hemtjänsten : erfarenheter av information och uppföljning
Kundvalsmodeller införs nu i snabb takt i allt flera kommuners och landstings vård- och omsorgsverksamheter. Kundvalet innebär att politikerna överlåter valet av utfö...
Öppna jämförelser 2008 : vård och omsorg om äldre
Denna rapport är den andra öppna jämförelsen av kvaliteten inom vård och omsorg om äldre som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar. ;    Rapp...
Developments in elderly policy in Sweden
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) continuously monitors developments affecting the elderly, and since 2001 has been reporting on developments in medical care and socia...
Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen ? en analys utifrån kommunernas resultat 2009
Intresset för kvalitetsuppföljningar av äldreomsorgen ökar ständigt och Öppna jämförelser har påtagligt bidragit till det ökade intresset genom de t...
« Föregående  1  2  |  Visa alla