Ämnen
Äldreboende : ett försök till helhetssyn i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-058-4)
ISBN-nummer:91-7289-058-4
Utgivningsdag:2002-04-02
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Äldreboende : ett försök till helhetssyn

Info:
"I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som utveckling av det som redan finns – är många förvaltningar, enheter, organisationer och myndigheter inblandade. Bland dessa intressen finns olika yrken, arbetskulturer och planeringshorisonter representerade. För ett effektivt samarbete fordras en gemensam plattform, grundläggande kunskaper om varandras förutsättningar och gemensam information. Denna skrift vill ge kunskaper för ett sådant effektivt samarbete och effektiva processer, där man tillsammans hittar goda lösningar och gör riktiga prioriteringar – det man brukar kalla ”beställarkompetens”! ; Skriften vill också visa hur man kan lära av det som finns, och hur man kan systematisera bilder av framtiden. ; ”Äldreboende – ett försök till helhetssyn” ger de ansvariga en bra genomgång av många viktiga områden inför arbetet med ett nytt äldreboende, en ny äldreboendeplan, revidering av ramprogram och utvärdering av befintliga äldreboenden."
0 kr
Artnr:
7289-058-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...