Ämnen
10 steg för dialog vid konflikter i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-024-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-024-5
Utgivningsdag: 2013-12-13
Serie: Medborgardialog

10 steg för dialog vid konflikter

Info:
Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller en händelse väcker upprördhet, ilska och starka protester bland medborgare. Internationella erfarenheter visar att medborgardialog kan vara ett sätt att skapa förtroende och möjlighet för att hantera konflikter i komplexa samhällsfrågor. I denna skrift presenterar vi 10 steg eller förutsättningar för att skapa delaktighet för att med berörda parter arbeta för lösningar på svåra och komplexa frågor.
Artnr:
7585-024-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Medborgardialog som del i styrprocessen
Om medborgardialogen ska vara en naturlig del i styrprocesser och verksamhetsutveckling visar inte...
Magasinet medborgardialog - sju exempel på dialog och delaktighet
I magasinet medborgardialog delar sex kommuner och ett landsting med sig av sina erfarenheter krin...
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
Rapporten redovisar en studie av SKL:s utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samh...
SALAR Democracy Forum
In this e-book you will find presentations of the discussions from Democracy Forum. Democracy foru...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr