Ämnen
10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-590-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-590-5
Utgivningsdag: 2017-12-06

10 år med öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Jämförelser under åren 2007-2016
Info:
Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre funnits i 10 år. Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen.
Rapporten beskriver framväxten av öppna jämförelser och utvecklingen av aktuell och tillförlitlig data. I rapporten presenteras också 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten i hemtjänsten, i särskilt boende och i den sammanhållna vården och omsorgen.
Rapporten kompletteras med en tabellbilaga som finns på socialstyrelsen.se och skl.se. I tabellbilagan presenteras resultatet för de 20 indikatorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt riket.
Artnr:
7585-590-5
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr