Ämnen
 Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (5500)

Mark- och miljödomstolarnas handläggningstider

En studie av överklagade planer och bygglov
Info:
Domstolars handläggning av överklagade detaljplaner och bygglov drar ofta ut på tiden. Det gör att planerade byggen, inte minst av nya bostäder, försenas och fördyras. Det visar en studie med uppgifter från Domstolsverket som belyser hur lång tid det tog för domstolarna att handlägga överklagade detaljplaner och bygglov under år 2018.

Skriften utgör ett kunskapsunderlag, som påvisar vikten av att staten vidtar åtgärder för att korta handläggningstiderna för överklagade plan- och bygglovsärenden.
0 kr
Artnr:
5500
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...