Publicerad 22 mars 2021

Statistik om regional utveckling

Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret tar SKR fram statistik om såväl hur arbetet finansieras som hur utbudet av kompetens ser ut olika delar av landet för att på så sätt stödja regionernas arbete med kompetensförsörjning.

Regionala matchningsindikatorer

Regionala matchningsindikatorer belyser utbud, efterfrågan och förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden. Regionala matchningsindikatorerna finns som en del i SCB:s Statistikdatabas. Uppdateras löpande.

Regionala matchningsindikatorer

Regionalt utvecklingskapital

SKR har kartlagt finansieringen av regional utvecklingsresurser som ger en bild av hur det regionala utvecklingsarbetet finansieras och hur medlen fördelas mellan länen. Det finns ett antal olika finansieringskällor att tillgå, där vissa söks i konkurrens och vissa fås utifrån territoriella förutsättningar. Medlen bidrar till regionens utveckling och för genomförandet den regionala utvecklingsstrategin. Uppdateras efter behov.

Regionalt utvecklingskapital

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.