Publicerad 8 september 2023

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård - pilotundersökning hösten 2023

Brukarundersökningen om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård omfattar familjebehandling, råd- och stödsamtal och föräldraskapsstöd.

Både individuellt stöd och gruppverksamheter ingår, och undersökningen omfattar såväl biståndsbedömda som icke biståndsbedömda insatser. Alla kommuner och privata aktörer som arbetar på uppdrag av en kommun/har avtal med en kommun om sådana insatser som undersökningen omfattar, är välkomna att delta i pilotundersökningen.

Pilotundersökningen genomförs nu

Anmälan till undersökningen har nu stängt. Undersökningsperioden pågår den 1 september - den 31 oktober.

Ny brukarundersökning

I en enkät till landets socialchefer 2022 efterfrågades vilket behov det finns av brukarundersökningar för nya målgrupper. Inom IFO-området prioriterades öppna insatser för barn och unga och vårdnadshavare högst.

Pilot hösten 2023

SKR stöttar kommuner och verksamheter med att under hösten 2023 genomföra en pilotundersökning, för att testa både frågor, svar och genomförande. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur brukarna upplever kontakten och kvaliteten i stödet från familjebehandlare eller motsvarande. Resultatet ger underlag för kunskaps- och verksamhetsutveckling.

Frågorna rör aspekter som tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet, helhetsomdöme och förändring. Enkäter delas ut i samband med möte eller besök. I arbetet med framtagande av frågor till undersökningen har ett tiotal kommuner och en RSS ingått i en referensgrupp som bidragit med kunskap och synpunkter. Frågorna har också testats av en grupp brukare i två kommuner och stämts av med barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Undersökningen kommer att utvärderas efter genomförandet och eventuellt revideras. Tanken är att den i fortsättningen ska genomföras som en nationell, återkommande undersökning likt övriga brukarundersökningar inom socialtjänsten som SKR samordnar.

Digital undersökningstjänst för anmälan och genomförande

SKR ger stöd bland annat med vägledning, uppstartsmöte och resultatwebbinarium. En digital undersökningstjänst för anmälan, förberedelser, genomförande och resultat samt support tillhandahålls av leverantören Enkätfabriken.

Viktiga datum

  • 8 september: sista dag för sen anmälan med undersökningsstart 1 oktober
  • 31 oktober: undersökningen stänger
  • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
  • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Till stöd för genomförandet av undersökningen har SKR tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen kan planeras, genomföras och användas. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i kommuner och privata verksamheter och innehåller både metod och konkreta tips för ett bra genomförande.

Vägledning för brukarundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård (PDF) Pdf, 488 kB.

Du hittar också manualer och instruktionsfilmer hos Enkätfabriken.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Enkätfabrikens webbplats är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Informationsansvarig

  • Cecilia Karlström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.