Publicerad 12 april 2024

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård - pilotundersökning hösten 2023

Brukarundersökningen om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård omfattar familjebehandling, råd- och stödsamtal och föräldraskapsstöd.

Uppstart av 2024 års undersökningar

Anmälan till 2024 års brukarundersökningar öppnar den 25 mars 2024.

Den 25 mars och den 2 april håller SKR kostnadsfria uppstartsmöten för att berätta om undersökningstjänsten vi använder och vad ni själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Anmälan för socialtjänsten till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Den 8 april hålls ett kostnadsfritt uppstartsmöte för privata aktörer som vill delta i årets brukarundersökningar.

Anmälan för privata aktörer till uppstartsmöte nationella brukarundersökningar 2024

Undersökningen genomförs med den gemensamma undersökningstjänsten som Origo Group tillhandahåller.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

2023 års resultat

Under 2023 har en brukarundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård testats. Undersökningen innefattar både biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda insatser och riktar sig både till vårdnadshavare och till unga från 13 år. Syftet med undersökningen är att belysa hur vårdnadshavare och unga upplever kvaliteten i insatserna.

 • 49 kommuner och 2 privata aktörer har fått ett resultat och cirka 2 000 brukarsvar har kommit in.
 • Enkäten för vårdnadshavare som deltar i biståndsbedömda insatser är störst, med drygt 1 000 brukarsvar. Minst antal brukarsvar är inom icke biståndsbedömda insatser som riktar sig till unga från 13 år.
 • Fler flickor/kvinnor än pojkar/män har svarat på samtliga enkäter.
 • Resultaten är genomgående positiva. De tre frågor som får flest ”mycket positiva svar” (de mest positiva svarsalternativet) för både vårdnadshavare och unga och inom både biståndsbedömda som icke biståndsbedömda insatser är:
  • om brukaren vet varför hen har kontakt med familjebehandlare
  • om brukaren och familjebehandlaren pratar om viktiga saker och
  • om familjebehandlaren förstår brukarens situation
   Unga 13 år och äldre svarar något mindre positivt än vårdnadshavarna på vissa frågor, ex. svarar fler vårdnadshavare i högre utsträckning att de är mycket nöjda med stödet/hjälpen de får från familjebehandlare/motsvarande.
 • Ungefär 40 procent av brukarna uppger att de inte har fått information om var de kan lämna synpunkter eller klagomål. Det är den fråga som har lägst resultat.
 • Undersökningen, både frågor och genomförandet, kommer att utvärderas tillsammans med verksamheter som deltagit i undersökningen.

Informationsansvarig

 • Cecilia Karlström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.