Publicerad 17 mars 2023

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Brukarundersökningen om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet fokuserar på kvaliteten i kontakten med handläggare inom myndighetsutövningen. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning, som söker eller har stöd enligt SoL eller LSS.

Anmälan till årets undersökningar är öppen

Kommuner och verksamheter anmäler sig via anmälningsportal på Enkätfabrikens webbplats. OBS portalen är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Anmälan till brukarundersökningar 2023, Enkätfabriken

Viktiga datum

  • 16 mars: anmälningsportalen öppnar
  • 5 maj: sista dag att beställa tilläggsfrågor
  • 1 juni: sista dag att anmäla deltagande i undersökningarna och beställa vissa tilläggstjänster
  • 1 september: undersökningen öppnar
  • 31 oktober: undersökningen stänger
  • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
  • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Här kommer du inom kort att hitta en PDF med vägledning i hur brukarundersökningen för myndighetskontakten inom funktionshinderområdet kan planeras, genomföras och användas.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.