Publicerad 3 juni 2024

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (IFO)

Undersökningen fokuserar på kontakten med socialtjänsten och riktar sig till ungdomar mellan 13 och 20 år inom social barn- och ungdomsvård, vårdnadshavare till barn och ungdomar upp till 18 år inom social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Undersökningen är en besöksundersökning, vilket betyder att alla som under undersökningsperioden har ett besök eller möte med socialsekreterare, i de verksamheter som undersökningen genomförs i, ska erbjudas att delta.

Anmälan till 2024 års undersökning

Måndagen den 3 juni stänger anmälan till brukarundersökningar med tilläggstjänster. Det går att anmäla sig även efter den 3 juni, men då utan tilläggstjänster.

Undersökningen genomförs med den gemensamma undersökningstjänsten som tillhandahålls av Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Vägledning och stöd

I vägledningen beskrivs brukarundersökningen och vad verksamheten kan tänka på under uppstart och förberedelser, genomförandet och hur resultatet sen kan analyseras och användas i verksamhetsutveckling. I bilagorna finns även tidsplan och prislista.

Vägledning (PDF) Pdf, 317 kB.

Om du arbetar med brukarundersökningar är du välkommen att vara med i vår gemensamma digitala arbetsyta för att få löpande information och enkel tillgång till stöd- och informationsmaterial. Där finns även möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Kontakta SKR:s kontaktcenter på info@skr.se om du vill bli inbjuden.

2023 års resultat

  • 127 kommuner har fått ett resultat i årets brukarundersökning inom IFO och totalt har 11 000 brukarsvar kommit in. Den största enkäten är den inom ekonomiskt bistånd som utgör lite mer än hälften av alla svar. Svarsfrekvensen för IFO totalt har ökat från 42 procent (2022) till 48 procent (2023).
  • Majoriteten av de som svarar på brukarundersökningen är nöjda med det sammantagna stödet från socialtjänsten, men kvinnor är något mindre nöjda än män.
  • Missbruks- och beroendevården har även 2023 högst andel positiva resultat på flera frågor.
  • Unga och vårdnadshavare har en lägre andel positiva svar på frågan om deras situation har förändrats efter kontakt med socialtjänsten i jämförelse med övriga frågor. För brukare inom ekonomisk bistånd och missbruk har frågan om möjlighet att kunna påverka vilken typ av hjälp du får lägst andel positiva svar.Den största skillnaden mellan könen finns bland ungdomar (13+) inom den sociala barn- och ungdomsvården. Pojkar svarar mer positivt än flickor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.