Publicerad 5 december 2023

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg fokuserar på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen. Den omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Årets brukarundersökning är nu genomförd

Nu har årets brukarundersökning genomförts. Deltagande kommuner får ta del av resultatet av årets undersökning den 16 november, och den 7 december redovisas resultatet i Kolada.

Den 18 januari 2024 kl. 10.00-15.00 bjuder SKR in till resultatwebbinarium. Där presenteras det nationella resultatet, och vi tar del av goda exempel på hur kommuner arbetar med undersökningen. Du hittar mer information samt anmälan via länken nedan.

Brukarundersökningen om myndighetskontakt inom IFO – resultat 2023

Viktiga datum

  • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
  • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Till stöd för genomförandet av undersökningen har SKR tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen kan planeras, genomföras och användas. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i kommuner och innehåller både metod och konkreta tips för ett bra genomförande.

Vägledning för brukarundersökning om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (PDF) Pdf, 408 kB.

Du hittar också manualer och instruktionsfilmer hos Enkätfabriken.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Enkätfabrikens webbplats är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.