Publicerad 22 mars 2023

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2023

I Öppna jämförelser – gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

De senaste åren har flera förändringar gjorts av Öppna jämförelser – gymnasieskola, i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Den senaste förändringen var att lägga till en sammanfattning av resultaten på nationell nivå i de så kallade kommunrapporterna samt ett enklare analysstöd.

Från och med Öppna jämförelser – gymnasieskola 2023 har nyckeltalet om elevernas genomsnittliga betygspoäng justerats så att det numera enbart beskriver resultat bland de elever som har nått examen. Tidigare ingick även resultat för elever med studiebevis om minst 2 500 poäng i redovisningen.

Kommunrapporter

Kommunrapporter för gymnasieskolan, Statisticon

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser – gymnasieskola. De kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet. Rapporterna ger till exempel en bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år, deras genomsnittliga betygspoäng samt etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2021/22.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skolperspektivet för de elever som går i kommunal skola belägen i kommunen, även om de bor i en annan kommun, och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2023 finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länkarna nedan till Jämföraren och välj kommun.

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen

Resultat för elever i kommunala skolor, inkl. kommunalförbund, i kommunen

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.