Publicerad 12 december 2022

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser för förskola och grund- och gymnasieskolan.

Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunrapporter för grundskolanKommunrapporter för gymnasieskolanKommunrapporter för förskola

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR