Publicerad 9 maj 2023

Öppna jämförelser: förskola 2022

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar Öppna jämförelser: förskola i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Öppna jämförelser: Förskola 2022

Årets rapport innehåller ett urval av nyckeltal om förskolan, däribland ny statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan. I rapporten presenteras också resultatet av två enkätstudier samt exempel från kommuner på hur de arbetar för en mer likvärdig och kompensatorisk förskola.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

Statistik som hör till Öppna jämförelser: förskola finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och SKR har gjort det enklare att hitta kommunens statistik, jämföra sig med andra och se utveckling över tid. Flera nyckeltal kan också brytas ner på enhetsnivå.

Vägledning till hur du använder Jämföraren

Vägledning till hur du använder enhetsnivån i Jämföraren (PDF) Pdf, 354 kB.

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

SKR och Statisticon har tagit fram 290 kommunrapporter med färdiga presentationer och analysunderlag för varje kommun. I dessa kommunrapporter finns statistik om fördelning av personal i relation till socioekonomi samt om barn som inte är inskrivna i förskolan. Statistiken har tagits fram av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av SKR.

Kommunrapporterna innehåller också resultat från en förskollärarenkät och en enkät till kommunen som huvudman. Båda enkäterna planeras att bli återkommande.

Kommunspecifika rapporter

SCB:s tekniska rapport om uppdraget (PDF) Pdf, 105 kB.

Kvalitet i förskolan – bakgrund och kort beskrivning av förskollärarenkäten Pdf, 193 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Finnman
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.