Publicerad 13 maj 2024

Öppna jämförelser: förskola 2024

SKR publicerar sedan 2020 "Öppna jämförelser: Förskola" i syfte att ge politiker och tjänstepersoner underlag i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nästa Öppna jämförelser: Förskola publiceras under hösten 2024. Rapporten kommer precis som tidigare att innehålla ett urval av nyckeltal om förskolan, samt resultatet av två stora enkätstudier. Temat för 2024 års rapport kommer att vara "Barns närvaro i förskolan".

Den senaste rapporten publicerades 2022 och hade temat "Förskolans kompensatoriska roll".

Öppna jämförelser: Förskola 2022

Förskollärarenkäten 2024

SKR:s förskollärarenkät undersöker hur förskollärare i kommunala förskolor uppfattar förskolans organisation, processer och arbetssätt. Medverkan är frivillig och förra gången (2022) valde 145 kommuner att delta i undersökningen.

Skicka förskollärares e-postadresser senast 15 mars

Kommuner som anmält intresse av att vara med i årets enkätundersökning ska skicka deltagande förskollärares e-postadresser till SKR, senast den 15 mars. Formatet kan variera men en enkel Excelfil rekommenderas då den lätt kan administreras och överföras till SKR:s enkätverktyg. Adresserna behövs för att varje förskollärare ska kunna få en individuell länk och för att kunna kontrollera svarsfrekvensen och skicka påminnelser.

Skicka adresserna till:ojforskola@skr.se

Enkäten kommer att skickas ut i månadsskiftet mars/april.

Instruktioner, förskollärarenkät 2024

Hitta din kommuns resultat i Kolada

Statistik som hör till Öppna jämförelser: förskola finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) och SKR har gjort det enklare att hitta kommunens statistik, jämföra sig med andra och se utveckling över tid. Flera nyckeltal kan också brytas ner på enhetsnivå.

Vägledning till hur du använder Jämföraren

Vägledning till hur du använder enhetsnivån i Jämföraren (PDF) Pdf, 354 kB.

Kommunrapporter med ett urval av centrala nyckeltal

SKR och Statisticon har tagit fram 290 kommunrapporter med färdiga presentationer och analysunderlag för varje kommun. I dessa kommunrapporter finns statistik om fördelning av personal i relation till socioekonomi samt om barn som inte är inskrivna i förskolan. Statistiken har tagits fram av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av SKR.

Kommunrapporterna innehåller också resultat från en förskollärarenkät och en enkät till kommunen som huvudman. Båda enkäterna planeras att bli återkommande.

Kommunspecifika rapporter

SCB:s tekniska rapport om uppdraget (PDF) Pdf, 105 kB.

Kvalitet i förskolan – bakgrund och kort beskrivning av förskollärarenkäten Pdf, 193 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jonas Finnman
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.