Publicerad 6 november 2023

Tidigare Öppna jämförelser planläggning och tidsåtgång

Rapporterna redovisar jämförelser inom detaljplaneområdet.

Jämförelserna redovisas utfrån sju nyckeltal: Kommunernas planläggningsaktivitet i allmänhet, planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande samt tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

För att få ett större antal detaljplaner som underlag innehåller varje öppen jämförelse underlag från en tvåårsperiod.

2020

Jämförelserna avser åren 2018–2019.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020

Nyckeltalstabeller (Excel) Excel, 74 kB.

Underlagsmaterial till nyckeltalstabeller (Excel) Excel, 37 kB.

Se din kommuns resultat i egen kommunrapport

En nyhet i Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång 2020 är att varje kommun kan ladda hem en rapport med en presentation av kommunens uppgifter i jämförelse med aktuell kommungrupp. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunrapporter Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet (nytt fönster)

2018

Jämförelserna avser åren 2016-2017.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2018

Nyckeltalstabeller (PDF) Pdf, 430 kB.

Underlagsmaterial till nyckeltalstabeller (Excel) Excel, 37 kB.

2016

Jämförelserna avser åren 2014-2015.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2016

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.