Publicerad 1 november 2022

Tidigare Öppna jämförelser cancervård

Öppna jämförelser cancersjukvård har publicerats en gång tidigare, 2011, som en särskild utgåva av Öppna jämförelser hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har gemensamt tagit fram rapporten där tio cancersjukdomar ingår och ett sjuttiotal indikatorer.

Dessa indikatorer speglar olika aspekter av cancersjukvården så som medicinska resultat, patienterfarenheter, väntetider och i viss mån kostnader. Rapportens övergripande syfte är att jämföra kvaliteten i svensk cancersjukvård för att därigenom bidra till lokalt, regionalt och nationellt förbättringsarbete. Rapporten syftar även till att ge medborgarna insyn i den offentligt finansierade cancersjukvården

Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011

Bildspel diagram (PPT, komprimerade filer) Zip, 8 MB.

Bilder diagram (PPT och JPG, komprimerade filer) Zip, 36 MB.

Alla landstingsdata 2011 (Excel 2010) Excel, 266 kB.

Alla regiondata 2011 (Excel 2010) Excel, 115 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.